Welkom bij de GKV Drachten Oost​

U bent beland op de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten Oost. Hier kunt u kennis met ons maken en vindt u informatie over wie wij zijn, wat ons bezielt en wat we doen. Kijk rustig rond. Wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

U bent natuurlijk ook welkom om een samenkomst mee te maken. In de agenda vindt u de aanvangstijden. Als u niet in de gelegenheid bent de kerk te bezoeken, is er de mogelijkheid de dienst rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren. Ga hiervoor naar kerkdienst live beluisteren of kerkdienstenarchief.

Tekst van de dag

Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust.

-- Lucas 8:23-24
Kerkdiensten

Alle kerkdiensten tot 16 januari 2022 zijn alleen online te volgen.

Preekrooster

De Hoeksteen

Het gebouw waar we elke zondag twee keer samenkomen, heet “De Hoeksteen”. Die naam verwijst naar het fundament van ons leven, Jezus Christus. Over Hem wordt in de eerste brief van de apostel Petrus als volgt gesproken:
‘Voeg u bij hem, bij de levende steen … en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. … In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid….’ Christus is de kostbare en solide hoeksteen onder ons leven. Hem willen we dienen en volgen als de Heer en Redder van ons leven.

Tegelijk wordt hier de opdracht verwoord, om ons als stenen te laten gebruiken bij de bouw van een geestelijke tempel, hoe verschillend we ook zijn. Per slot van rekening is een hoop stenen nog geen gebouw. Daarom willen ons passend laten maken door de Geest van God, zodat we geen zwerfkeien blijven, maar samen groeien in eenheid en verbondenheid ter ere van God, de bouwmeester.

De gemeente van Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten Oost