Welkom bij de GKV Drachten Oost​

U bent beland op de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten Oost. Hier kunt u kennis met ons maken en vindt u informatie over wie wij zijn, wat ons bezielt en wat we doen. Kijk rustig rond. Wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

U bent natuurlijk ook welkom om een samenkomst mee te maken. In de agenda vindt u de aanvangstijden. Als u niet in de gelegenheid bent de kerk te bezoeken, is er de mogelijkheid de dienst rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren. Ga hiervoor naar kerkdienst live beluisteren of kerkdienstenarchief.

Tekst van de dag
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. -- Jesaja 40:28-31
Kerkdienst

Elke zondag is er om 09.30 uur een dienst. Beluister of bekijk deze dienst via deze website.

Preekrooster

De Hoeksteen

Het gebouw waar we elke zondag twee keer samenkomen, heet “De Hoeksteen”. Die naam verwijst naar het fundament van ons leven, Jezus Christus. Over Hem wordt in de eerste brief van de apostel Petrus als volgt gesproken:
‘Voeg u bij hem, bij de levende steen … en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. … In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid….’ Christus is de kostbare en solide hoeksteen onder ons leven. Hem willen we dienen en volgen als de Heer en Redder van ons leven.

Tegelijk wordt hier de opdracht verwoord, om ons als stenen te laten gebruiken bij de bouw van een geestelijke tempel, hoe verschillend we ook zijn. Per slot van rekening is een hoop stenen nog geen gebouw. Daarom willen ons passend laten maken door de Geest van God, zodat we geen zwerfkeien blijven, maar samen groeien in eenheid en verbondenheid ter ere van God, de bouwmeester.

De gemeente van Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Drachten Oost