Welkom bij de
NGK Drachten-De Hoeksteen

U bent beland op de website van de Nederlandse Gereformeerde Kerk Drachten – De Hoeksteen. Hier kunt u kennis met ons maken en vindt u informatie over wie wij zijn, wat ons bezielt en wat we doen. Kijk rustig rond. Wilt u meer weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

U bent natuurlijk ook welkom om een samenkomst mee te maken. In de agenda vindt u de aanvangstijden. Als u niet in de gelegenheid bent de kerk te bezoeken, is er de mogelijkheid de dienst rechtstreeks of op een later tijdstip te bekijken. Ga hiervoor naar kerkdienst live beluisteren of kerkdienstenarchief.

April 2024

zondag 21 april

10:00 – 11:00
Kerkdienst - voorganger: ds. Tonny Nap
19:00 – 19:45
Vesper met ds. Tonny Nap en met Jitty van der Velden, Hans Dorsman en een gelegenheidskoor

" We moeten in vrede met elkaar leven en elkaar steunen" (Rom. 14:19) "Houd van elkaar zoals broers en zussen van elkaar houden" (Rom. 12:9)

De Hoeksteen

Het gebouw waar we elke zondag samenkomen, heet “De Hoeksteen”. Die naam verwijst naar het fundament van ons leven, Jezus Christus. Over Hem wordt in de eerste brief van de apostel Petrus als volgt gesproken:
‘Voeg u bij hem, bij de levende steen … en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. … In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid….’ Christus is de kostbare en solide hoeksteen onder ons leven. Hem willen we dienen en volgen als de Heer en Redder van ons leven.

Tegelijk wordt hier de opdracht verwoord, om ons als stenen te laten gebruiken bij de bouw van een geestelijke tempel, hoe verschillend we ook zijn. Per slot van rekening is een hoop stenen nog geen gebouw. Daarom willen ons passend laten maken door de Geest van God, zodat we geen zwerfkeien blijven, maar samen groeien in eenheid en verbondenheid ter ere van God, de bouwmeester.

De gemeente van Nederlandse Gereformeerde Kerk Drachten – De Hoeksteen