Algemeen

Grondgebied kerkelijke gemeente Drachten oost

Drachten-oost wordt begrensd door de A7 in het zuiden, in het westen door de as van de Zuiderdwarsvaart, de Noorderdwarsvaart en het Noorderend. De noordgrens is de as van de Folgersterloane en de oostgrens is de as Skieding(d.w.z. de grens met de provincie Groningen).
Drachterscompagnie behoort dus bij de kerkelijke gemeente van Drachten Oost

De bijeenkomsten worden op elke zondag en op bepaalde christelijke feestdagen gehouden in “de Hoeksteen”, waar ook de vergaderingen en andere kerkelijke activiteiten plaatsvinden.
De bijeenkomst op zondag is om 10.00 uur.

Op de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag in november wordt om 19.30 uur een bid-resp. dankstond voor gewas en arbeid gehouden. Met de kerk van Drachten Zuid/West, Drachten-Nijega en de Christelijk Gereformeerde Kerk worden er gezamenlijk kindvriendelijke bid-respectievelijk dankstonden gehouden. Deze diensten worden om 14.30 uur gehouden, in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Houtlaan.