Algemeen

Grondgebied kerkelijke gemeente Drachten oost
Drachten-oost wordt begrensd door de A7 in het zuiden, in het westen door de as van de Zuiderdwarsvaart, de Noorderdwarsvaart en het Noorderend. De noordgrens is de as van de Folgersterloae en de oostgrens is de as Skieding(d.w.z. de grens met de provincie Groningen).
Drachterscompagnie behoort dus bij de kerkelijke gemeente van Drachten Oost

De bijeenkomsten worden op elke zondag en op bepaalde christelijke feestdagen gehouden in “de Hoeksteen”, waar ook de vergaderingen en andere kerkelijke activiteiten plaatsvinden.
De bijeenkomsten op zondag zijn afwisselend met Drachten Zuid/West om 8.45 of 10.30 en 16.30 uur.

Op de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag in november worden om 16.00 en 19.30 uur een bid-resp. dankstond voor gewas en arbeid gehouden, deze diensten worden samen met de kerk van Drachten Zuid/West gehouden.
Met de kerk van Drachten Zuid/West, Drachten-Nijega en de Christelijk Gereformeerde Kerk worden er gezamenlijk kindvriendelijke bid-respectievelijk dankstonden gehouden. Deze diensten worden om 14.30 uur gehouden, in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Houtlaan.

Samen kerstfeest vieren, samen zingen.

Kerstfeest: het feest van de geboorte van Jezus!

Inmiddels is de kerst sing-in al jaren traditie.
Ook nu nodigen wij u van harte uit.

WELKOM!

Neem buren, vrienden, familie en kennissen mee!
Samen zingen, samen luisteren,
genieten van koffie, thee, warme chocolademelk met wat lekkers.

Wanneer: kerstavond maandag 24 december
Waar: De Hoeksteen, Middelwijk 148
Tijd: 19:30 uur
Ontvangst: vanaf 19:15 uur

Bij slecht weer gaan we naar binnen.