Christen zijn

Wie is de Bron van ons leven?

Wij geloven dat God zich door Zijn Zoon Jezus Christus verbindt aan mensen. Het is onze overtuiging dat verbinding met Jezus Christus het beste is dat mensen kan overkomen. Onze gemeente wil een groep mensen zijn waar de verbinding met Jezus Christus wordt gezocht en vernieuwd, wordt geleefd en gedeeld.

Door verbinding met Jezus Christus willen wij groeien in geloof, liefde en dienstbaarheid aan elkaar en aan onze medemens in Drachten Oost en omgeving.

Op deze website hopen we duidelijk te kunnen maken hoe wij het geloof vorm geven.

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. (Efeziërs 4:12-13, NBV 2004)

Samen kerstfeest vieren, samen zingen.

Kerstfeest: het feest van de geboorte van Jezus!

Inmiddels is de kerst sing-in al jaren traditie.
Ook nu nodigen wij u van harte uit.

WELKOM!

Neem buren, vrienden, familie en kennissen mee!
Samen zingen, samen luisteren,
genieten van koffie, thee, warme chocolademelk met wat lekkers.

Wanneer: kerstavond maandag 24 december
Waar: De Hoeksteen, Middelwijk 148
Tijd: 19:30 uur
Ontvangst: vanaf 19:15 uur

Bij slecht weer gaan we naar binnen.