De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, de HEER kwam mij te hulp. Hij is mijn God, hem wil ik eren, de God van mijn vader, hem loof en prijs ik. Zijn naam is HEER, hij is een krijgsheld. -- Exodus 15:2-3

De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is waarin God zich als enige ware God bekendmaakt aan ons als mensen.

Dat Woord is voor ons onvoorwaardelijk van waarde in het leven van alle dag.

Dat Woord geeft ons richting en leert ons uit te zien naar een wereld die compleet nieuw is. Een wereld waarin geen gebrek zal zijn.

Op grond van de Bijbel dopen wij in onze gemeente de kinderen en vieren wij met regelmaat het Avondmaal.

Als gemeente willen we actief omgaan met de Bijbel en daarom zijn er bijbelstudiekringen en samenkomsten waarin de Bijbel uitgelegd wordt.

bijbel