bijbel

Gereformeerd?

Wie zijn wij en wat geloven wij?

In welke traditie staan wij als kerkgemeenschap?
Welke positie zoeken wij daarin?

We zijn een christelijke kerk

Dit betekent dat we staan in de traditie van christenen die er vanaf het begin van onze jaartelling tot nu toe altijd en overal geweest zijn. De kern van ons geloof is, dat Jezus Christus, de Zoon van God, in het centrum van onze wereldgeschiedenis gestorven is aan een kruis, maar daarna is opgestaan uit de dood. Zo heeft Hij eeuwig leven voor ons verworven.

We zijn een protestantse kerk

Dit betekent dat we geloven dat elke gelovige zelf en alle gelovigen samen vrijmoedig en onmiddellijk in verbinding leven met God de Vader, in en door het verzoenende werk van Jezus en in de kracht van de heilige Geest. Zo zijn we samen een christelijke gemeenschap die in onderlinge verbondenheid zoekt naar de weg met God, door dit leven heen.

We zijn een gereformeerde kerk

Dat wil zeggen dat we vast geloven dat God Zich in de Bijbel (Zijn Woord) aan ons bekend gemaakt heeft als de enige ware God, en Zijn Zoon als de levende Heer van ons leven. We geloven ook dat Hij Zich in Jezus met ons en onze kinderen verbindt en dit bestempelt met de doop. Tevens bevestigt Hij dit in het Avondmaal. We maken deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken en zijn wereldwijd verbonden met hen die zich in leer en leven gereformeerd noemen.

bijbel

Wij geloven dat Christus Zijn kerk regeert

Daarnaast geloven wij dat Christus zijn Kerk regeert door mensen (ouderlingen) en verzorgd door mensen (diakenen).

Ons geloof wordt verwoord in o.a. het Apostolicum, de Heidelberger Catechismus en de Nederlandse Geloofbelijdenis.

We zijn kerk in Drachten

Als gemeente willen we midden in de samenleving een licht zijn in deze wereld. Een herberg, een plek waar het goed verblijven is. Onze diensten zijn daarom openbaar en vrij te bezoeken voor iedereen. Ook andere samenkomsten zijn open van karakter.

Daarnaast zijn er activiteiten waarin we de omgeving van onze gemeente uitnodigen om met ons mee te doen. Bijvoorbeeld Kerst Sing-in op het plein.

Als gemeente participeren we in maatschappelijke organisaties via het Diaconaat van onze gemeente en werken we samen met de andere Nederlandse Gereformeerde Kerken te Drachten en de Christelijk Gereformeerde Kerk.
We weten ons als gemeente geplaatst in een omgeving waar we waardevol aan kunnen en bijdragen.