Geschiedenis Drachten

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Drachten Oost heeft haar oorsprong in het voorjaar van 1945. De Gereformeerde Kerk van toen belegde een voorlichtingsavond, waarin de besluiten van de Generale Synode eenzijdig belicht werden. Leden van die kerk die ook de andere kant wel wilden horen benaderden een oud-lid van die synode, die zich inmiddels had vrijgemaakt van de Synodale besluiten: ds Douwe van Dijk uit Groningen.

Hij kwam en er werd afgesproken dat hij op 8 juni opnieuw zou komen. Dan zou er gelegenheid zijn voor een debat. Aan het eind van die vergadering op 8 juni gaven ruim 20 gezinnen te kennen mee te willen gaan in de vrijmaking van de kerk in Drachten. Welgeteld: 57 leden.

Ook werden er die avond ambtsdragers verkozen, en op zondag 10 juni werden de eerste diensten belegd in de Christelijke Gereformeerde kerk aan het Boveneind.

Stijging leden

In de daarop volgende tijd steeg het ledental sterk. Op elke wekelijkse kerkenraadsvergadering kwamen er personen, die verklaarden zich te willen aansluiten bij de vrijmaking. In september van dat jaar was het aantal leden al gestegen tot ruim 500!
 

Nieuwe locatie

Na een paar maanden was er dan ook een nieuwe plaats van samenkomst gevonden: het verenigingsgebouw Pro Rege aan de Torenstraat. In 1953 kon dat gebouw van de vereniging Pro Rege worden gekocht en werd het verbouwd tot de latere Rehobothkerk. Het aantal zitplaatsen kon toen op maximaal 689 gebracht worden!

Tijdens de verbouwing werden de diensten belegd in de Philips cantine.
Een orgel was er niet, voor de begeleiding van de gemeentezang zorgde een muziekkorps. Pas rond 1960 werd op de noordergalerij in de Rehobothkerk een orgel aangebracht.