ANBI
kerken

Giften

De Gereformeerde Kerken in Nederland ontvingen van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot het kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. De belastingdienst vereist wel dat er aan bepaalde rapportage verplichting wordt voldaan. Meer informatie over dit onderwerp en de rapportage van de kerk van Drachten-Oost kunt u vinden op de GKV site: http://www.gkv.nl/anbi/.

De ANBI status kan een belastingvoordeel voor de donateur opleveren. Hoe dit werkt kunt u terugvinden in het belastingaangifteprogramma van de belastingdienst onder de kop “Giften”. In geval u meer informatie over dit belastingvoordeel wilt weten kunt u contact opnemen met de Commissie voor Beheer en Administratie (CBA).

Het grootste gedeelte van de inkomsten van de kerk van Drachten-Oost bestaat uit vaste vrijwillige bijdragen die de kerkleden geven en collectes die tijdens kerkdiensten gehouden worden. Daarnaast is het mogelijk om losse giften te doen. Dit kan op bankrekeningnummer NL75INGB06772.21.630 t.n.v. Gereformeerde kerk Drachten-Oost.