Kerkbouw Drachten-oost

Geschiedenis en kerkbouw

Op 27 juni 1971 werd in principe besloten om een nieuwe kerk te bouwen. De Rehoboth kerk aan de Torenstraat in Drachten kon de stroom kerkgangers niet meer aan. Op 21 april 1973 ging de eerste paal de grond in aan het bouwterrein hoek Middelwijk / Leidijk, met als heier dominee v.d. Hoeven. Na een periode van kerkbouw werd de kerk geopend op 5 april 1974. Het ontwerp kwam van de architecten Timmer uit Groningen. Bouwer van de kerk was bouwbedrijf Dijkstra uit Damwoude.

Gebouw

De kerkzaal van de Hoeksteen in Drachten is zeshoekig met een vaste preekstoel en een podium. De zaal biedt plaats aan 480 mensen. Een ontmoetingshal, die tevens als vergaderzaal gebruikt kan worden, biedt plaats aan plusminus 100 mensen.

Er zijn vier vergaderzalen voorplusminus 25 tot 30 mensen. Tevens wordt zondags één van de zalen gebruikt als een crècheruimte die hiervoor is aangepast. De kerk beschikt over een keuken, toiletruimte en magazijn. Het gebouw is opgetrokken uit grijze betonsteen, binnen en buiten, met een groot zwart plein aan de voorzijde. Achter de kerk is een ruime fietsenstalling.

overdenking9

Wij geloven dat Christus zijn kerk regeert

Daarnaast geloven wij dat Christus zijn Kerk regeert door mensen (ouderlingen) en verzorgd door mensen (diakenen).

Ons geloof wordt verwoord in o.a. het Apostolicum, de Heidelberger Catechismus en de Nederlandse Geloofbelijdenis.

We zijn kerk in Drachten

Als gemeente willen we midden in de samenleving een licht zijn in deze wereld. Een herberg, een plek waar het goed verblijven is. Onze diensten zijn daarom openbaar en vrij te bezoeken voor iedereen. Ook andere samenkomsten zijn open van karakter.

Daarnaast zijn er activiteiten waarin we de omgeving van onze gemeente uitnodigen om met ons mee te doen. Bijvoorbeeld kerstzangavond en bazar.

Als gemeente participeren we in maatschappelijke organisaties via het Diaconaat van onze gemeente en werken we samen met de andere gereformeerde kerken (vrijg) te Drachten en de christelijk gereformeerde kerk.
We weten ons als gemeente geplaatst in een omgeving waar we waardevol aan kunnen en bijdragen.

Orgel

De Hoeksteen is voorzien van een pijporgel, gebouwd door Menze Ruiter. Klik hier voor meer informatie over het kerkorgel.

Logo Hoeksteen

Het gebouw en de hoeksteen zijn uit elkaar getrokken(aangegeven door het open gedeelte), zodat de hoeksteen goed zichtbaar wordt en je duidelijk kunt zien dat ze niet zonder elkaar kunnen. Geen gebouw zonder hoeksteen, geen gemeente zonder God. De kleuren van het logo verwijzen naar de tabernakel.

kerk-de-hoeksteen

Kosters

Vanaf 1974 tot en met 2000 heeft de kerk twee kosters gehad. Broeder Beuving en broeder Baron. Vanaf 2000 is er geen vaste koster meer, maar heeft de kerk zes vrijwillige kosters, die werken volgens een rooster.

Beheer

Een vast team van plusminus 40 personen houden de kerk schoon, verzorgen vergaderingen en zorgen dat de tuin er goed bij ligt. Dit alles komt de begroting van de kerk ten goede en zorgt tevens voor saamhorigheid. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Laat het niet op een klein groepje aan komen: Geef je op bij het CBA.
Vanaf 2000 zijn ook vele aanpassingen geweest. Zo zijn de kerkzaal en vergaderruimten gesausd, is er een opslagruimte gebouwd aan de oostzijde van de kerk, zijn plafonds en verlichting aangepast en vernieuwd en is er een moderne keuken gekomen om te voorzien in de nodige hapjes, drankjes, enz.