overdenking9

Predikanten Drachten-oost

Al snel na de vrijmaking werd het beroepingswerk ter hand genomen, maar een probleem daarbij was: de huisvesting. Er was geen pastorie en door de woningnood van die tijd was het moeilijk een woning te verkrijgen.

Pas eind 1947 kwam er zicht op een huis aan de Stationsweg en kon de beroepen predikant, ds S.S.Cnossen, die betrekken. Hij werd bevestigd op 30 november 1947. Hij bleef tot november 1954 en werd opgevolgd door ds J.F.Heij (februari 1955 – november 1965).

Na hem kwam ds J.H. van der Hoeven (1966 – 1980). In 1962 was er in de Rehobothkerk weer ruimtegebrek en moest er overgegaan worden tot dubbele diensten. En er werd een tweede predikant beroepen in de persoon van ds J.M. Goedhart. (1962-1971). Zijn opvolger werd later ds D. Grutter (1974-1982).

Begin 70er jaren begon men zich te beraden op uitbreiding want er was vooral gebrek aan vergaderruimte. Van verdere vergroting van de Rehobothkerk werd afgezien. Een terrein werd verkregen op de hoek van de Leidijk en de Middelwijk. In april 1973 kon de eerste van de 70 palen, waarop de kerk rust, worden geheid. De kerk kreeg de naam ´De Hoeksteen´ en werd op 5 april 1974 in gebruik genomen.

De leden die woonden ten noorden van de Kaden en het Moleneind en ten westen van de Noorderdwarsvaart gingen naar de Rehobothkerk en de overigen naar De Hoeksteen. Daardoor groeiden beide wijken wat uit elkaar en kwam de wens naar voren om de gemeente te splitsen. In 1980 was het ledental gestegen tot 1558. Op 1 juli 1980 werd de splitsing gerealiseerd en ontstonden de gemeenten ´Drachten-Noord´ en ´Drachten-Zuid/Oost´.

Drachten-Zuid/Oost (1980 t/m 1998)

De Hoeksteen, de kerk van Drachten-Zuid/Oost, bleek ook al gauw te klein om de gemeente te kunnen bevatten en met ingang van januari 1983 werden er ’s morgens dubbele diensten belegd. Anderhalf jaar later gold dat ook voor de middagdiensten. De Oosterwijk werd gevormd door leden ten oosten van de Dwarsvaarten en allen die ten westen van de Zuiderdwarsvaart en ten zuiden van de Kaden en het Moleneind woonden vormden de Zuiderwijk. Voor wijk Zuid werd een eigen predikant beroepen: ds F.J. Bijzet (1981-1987). Hij werd in 1987 opgevolgd door ds J.Kruidhof.

Na het vertrek van ds D.Grutter in 1982 kreeg ook wijk Oost weer een nieuwe predikant in de persoon van ds Tj.Boersma (1984-1997).

Drachten-Oost. (vanaf 1999)

Ook de wijken Zuid en Oost groeiden uit elkaar. En hoewel de wijk Zuid niet over een eigen kerkgebouw kon beschikken ontstond toch de wens als zelfstandige kerk verder te gaan.
Op 1 januari 1999 werd dit gerealiseerd en ontstond dus de (op dat moment vacante) Kerk van Drachten-Oost. Na een half jaar kon men een eigen predikant begroeten: ds J.van Benthem. Hij bleef zes jaar en er volgde gedurende ruim 1 jaar een vacature. Op 3 september 2006 werd ds Van Benthem opgevolgd door de huidige predikant, ds T.P.Nap.

bijbel-content